Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov

Copyright © 2005 - 2015. by Balkansko književno društvo – Balkanski književni glasnik

Google+ Facebook Dnevni glasnik Pisci za budućnost