ISSN 1452-9254

 

 

 

 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK
Poluostrvo – Полуострво – Poluotok – Полуостров – Félsziget – Xερσόνησος – Gadishull – Peninsulă – Yarimada – Peninsula – Péninsule

Časopis za balkansku književnost i umetnost

Izdavač
Balkansko književno društvo - Balkanski književni glasnik
Marijane Gregoran 69, 11060 Beograd, Srbija
Telefon: +381112755970, Mob.: +381643501345
Web: http://www.balkanliteraryherald.com/
Email: balkanwriter@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/balkanski.knjizevni.glasnik
Twitter: @balkanwriterZa izdavača: Dušan Gojkov
Glavni i odgovorni urednik: Dušan Gojkov


UREDNIŠTVO:
Dušan Gojkov, glavni i odgovorni urednik
Neven Mehinagić, operativni urednik
Muzafer Čauši, urednik
Marko Radojičić, urednik
Gabi Abramac, urednik
Dragana Nikolić, dizajn


Slanje priloga je veoma jednostavno i treba da se odvija u tri koraka:

1. KORAK – Formiranje dva Word dokumenta
- Formirajte dva Word dokumenta (podržani format: .doc ili .docx) u svom računaru;
- Prvi dokument sačuvajte pod naslovom: IME I PREZIME AUTORA - NASLOV TEKSTA;
- Ovaj dokument treba da sadrži: ime i prezime autora, naslov teksta, tekst.
- Drugi Word dokument u svom računaru sačuvajte naslovom IME I PREZIME AUTORA - BIOBIBLIOGRAFIJA.

Nazive dokumenata OBAVEZNO napišite LATINICOM.

Molimo Vas da tekst isključivo bude organizovan na sledeći način:
Style: No Spacing
Font: Times New Roman
Veličina slova 12
Unicode UTF 8
Komprimovane dokumente ne otvaramo.

2. KORAK – Odabir fotografije
- Isključivo u .jpg ili .jpeg formatu, ne u Word dokumentu.

3. KORAK - Slanje sva tri dokumenta na adresu Uredništva BKG: balkanwriter@gmail.com

Ukoliko autor insistira na pseudonimu, to je neophodno naglasiti, ali tačni podaci o identitetu autora po zakonu moraju biti poznati uredništvu. Redakcija zadržava pravo da ne objavi tekstove onih autora koji ne žele da saopšte svoje podatke.

Molimo vas da ne šaljete više priloga odjednom. Dozvolite da vam prvo odgovorimo pre nego što nam pošaljete sledeće priloge.

Obaveštenje – da li će tekst biti objavljen u BKG – stiže u proseku u roku od trideset dana.
Uvek sačuvajte kopije svojih tekstova.

Uredništvo sa gađenjem odbija tekstove koji promovišu rasnu, nacionalnu, versku, političku, seksualnu – ili bilo koju drugu mržnju, kao i ekstremizam bilo koje vrste.
Ipak, stavovi izrečeni u tekstovima, objavljenim u Balkanskom književnom glasniku autorski su i ne moraju da nužno izražavaju stav ni uredništva, ni osnivača ili izdavača.

Redakcija zadržava pravo na skraćenja i uredničku opremu svih novinarskih priloga i prikaza.Балкански књижевни гласник регистрован је код Министарства за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, потом пререгистрован код Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије на регистарском листу број 3744, под редним бројем 10653.
Коначна пререгистрација извршена код Агенција за привредне регистре Републике Србије бр. БУ 4205/2014, са матичним бројем 28145390, ПИБ 108527212, делатност 9412 - делатност струковних удружења.

Balkanski književni glasnik registrovan je kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore, potom preregistrovan kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije na registarskom listu broj 3744, pod rednim brojem 10653.
Konačna preregistracija izvršena kod Agencije za privredne registre Republike Srbije br. БУ 4205/2014, sa matičnim brojem 28145390, PIB 108527212, delatnost 9412 - delatnost strukovnih udruženja.


ISSN 1452-9254
Žiro račun:205110868-97, Komercijalna banka AD, Beograd, ekspozitura GM, Marijane Gregoran 56, Beograd, Srbija
PIB 104610259
Šifra delatnosti: 91330

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
82

БАЛКАНСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК
[Електронски извор] / Главни и одговорни уредник Душан Гојков. – Електронски часопис. – 2005. Бр. 0-1 – - Београд
(Маријане Грегоран 69): Балканско књижевно друштво, 2005 –

Интернет претраживач
Начин доступа (URL)
http://balkanliteraryherald.com
Двомесечно. – Насл. са насл. екрана. – Опис извора дана 13. 06. 2006. – Нулти, пробни број изашао 2005. године
ISSN 1452-9254 = Балкански књижевни гласник (Online)
COBISS.SR-ID 141175564


CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
82

BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK
[Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. – Elektronski časopis. – 2005. Br. 0-1 – - Beograd
(Marijane Gregoran 69): Balkansko književno društvo, 2005 –

Internet pretraživač
Način dostupa (URL)
http://balkanliteraryherald.com
Dvomesečno. – Nasl. sa nasl. ekrana. – Opis izvora dana 13. 06. 2006. – Nulti, probni broj izašao 2005. godine
ISSN 1452-9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR-ID 141175564


PREDSTAVNIŠTVO U BiH

Upisano u Registar stranih i međunarodnih udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem RSMU-55/15.
ID: 4202062760008
Transakcijski račun: 1994990030881130 | Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina

Adresa:
BKD-BKG BiH
Hamdije Čemerlića 35
71000 Sarajevo
Bosna i HercegovinaNatrag na BKG