2006.


Adnan Mujagić, Sjene se ne broje, proza
Dario Rukavina, Buddha u supermarketu, proza
Dušan Gojkov, Kazablanka, proza
Eduard Pranger,
Maca, proza
Ferida Duraković,
Ali mama, proza
Jelena Lukić,
Berlin, proza
Jelena Pavlović,
Kamičak, proza
Lene Henningsen, Pet monologa iz Sireninih monografa, proza (Transversala)
Lidija Vukčević,
Pisma jednog teroriste jednom sadisti, roman

Marko Car, Kolevka za stranca, proza
Nevenka Pupek, Tri priče, proza

Radenko Vadanjel,
Priče, proza
Saladin Burdžović, Godišnjica mature, proza
Selma Kešetović, Vikend, proza
Tatjana Gromača, U vrtu Barbare V, proza
Jelena Đurović,
Kraljevstvo, roman
Vedrana Trlek, Torbica, proza
Vladan Radoman, Rekvijem, proza

Zoran Ilić, Kratke priče, proza
Zoran Spasojević, Kratke drame, proza

Aleksandar Šajin, Detalji, poezija
Jasmina Topić i Ana Ristović,
Pre tridesete, poezija

Marica Puškaš, Caro diario, poezija
Marija Knežević,
Moje drugo ti, poezija
Mehmed Begić, Pjesme iz sobe, poezija
Milan Fošner,
Poezija, poezija

Zoran Bognar, Tri pesme po izboru, poezija
Ana Prodanović, Sindrom, esej
Ana Ristović,
Drugi jezik: poezija, esej
Jovanka Uljarević, Tajne poznatih mijesta - Mehmed Begić, esej
Nataša Petrinjak,
Za užitak dokidanja granica, esej

Savčo Savčev,
Deset eseja o savremenoj bugarskoj žurnalistici, esej
Svetlana Tomić,
O knjigama u Hrvatskoj tokom 2005, esej