Milan S. Kosović

Mr. Milan S. Kosović, rođen 10. januara 1955. godine u Beogradu od oca mr. Ph. Slobodana i majke Danice rođene Nedeljković.
Po zanimanju magistar ekonomskih nauka.
Član je Udruženja književnika Srbije i objavio je do sada šest knjiga poezije i priredio jednu antologiju.
Objavljene knjige poezije: ”U senci kotorskog sata”, ZKKS, Beograd, 1989; ”Gde nikad nije postojalo vreme”, Inter YU-Press, Beograd,
1992; ”Hačkar”, Prosvetaа, Beograd, 1993; ”Boka plavo ćuti”(sa grupom autora-B. Cvetković-Vitić, N. Pavlović, B. Bojić i D. Jovanović), Prosvetа, Beograd, 1995; ”Akobogda”, Interprint, Beograd, 1995; ”Lirika vode”-Izabrane pesme o vodama, Interprint, Beograd, 2002;  “Blagodarnik“, Interprint, Beograd, 2009. godine

Zastupljen u mnogobrojnim antologijama, zbornicima i časopisima.
Bavi se književnom i likovnom kritikom. Prevodi poeziju sa italijanskog i na italijanski jezik.
Objavljuje stručne i naučne radove iz oblasti ekologije /zaštite voda i prirode/. Sprema doktorsku tezu.
Veliki zaljubljenik životinja, spašava lutalice sa beogradskih ulica i brine se o njima.
Živi, radi i stvara u Beogradu.

 

Milan S. Kosović

   

PESNIK LABUDOM ZANET

Nije slučajan ni ovaj nesan...
Nad jezerom ptice obleću mrak
Dok poslednji azil senki
U izvrnutom ogledalu dana
Pred belinom njegovom strepi.

Tad pesma, kao kiša zaplašena
Poteče obalom luganskog jezera
A labuda hoću da smestim
međ' stihove Fabia Pusterle.

Prelistavam dah vetra
I pređe opalog lišća.
Podetinjio pesnik labudom zanet
Bezbožne sanjaće snove.

U koži jezerskoj slutim
Možda će krila rasklopiti
Da mi reči ne ostanu u grlu
Dok toplo perje svuda raspršeno
Osluškuje vapaj kista.

Da li je banuo sa porodičnih medaljona
Zaključanih u vbekovima od bršljana?
Tad pesma kao ptica zaplašena
Utka stihove svoje
U nepovratnu belinu labudovog sna.


Lugano, decembra, 2000.
 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad