Lidija Pavlović-Grgić

Lidija Pavlović-Grgić (Konjic, 1976.). Profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Poezija joj je objavljena u mnogim poznatim časopisima (Osvit, Motirišta, Diwan, Mostariensia, Marulić, Republika poezije, Napretkov Hrvatski godišnjak...). Koautorica je stihozbirke Let u TROstihu (Naklada DHK HB Mostar, 2008.), koju je i ilustrirala. Ilustrirala je i dvojezičnu zbirku poezije Marije Perić-Bilobrk PoeSIEja (Beč, 2009.). Zastupljena je i u zbirci Balkansko pero Novosarajevskih književnih susreta. Pjesme su joj prepjevane na engleski i njemački jezik.


 

Lidija Pavlović-Grgić

   

SLABI

Tijelima od paučine
Hodamo svijetom oholi
Hvatamo varljive leptire

Mislimo imamo vremena
Jedemo memljivu hranu
Govoreći punim ustima

Gori nam iz očiju
Pošast su naši pogledi
Smrt je naša pratilja

Nismo zaslužili ni zrak
Al’ još dišemo
Uključeni su aparati

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2010.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 2 / 2010. Sveska 24.

Nazad