2009.


Andrija Matić, Elektronski špijun, proza
Berislav Blagojević,
Čaj za jedno, proza
Bogdan Tirnanić,
Holandov pogreb, proza
Dejan Zlatić,
Nešto kao..., proza
Edgar Alan Po,
Izdajničko srce, proza
Eduard Pranger,
Put svile, proza
Ivo Andrić,
Pismo iz 1920., proza
Jusuf Ali Hećimović,
Koza, proza
Luigi Pirandello,
Crni jarčić, proza
Nada Dušanić,
Jutro, proza
Pio Baroja,
Skrivena dobrota, proza
Tatjana Janković,
Dve priče, proza
Tatjana Stevanović,
Deset, proza
Vanda Novik-Pala,
Minijature, kratka proza
Verica Tričković,
Vozovi tamo više ne odlaze, proza

Adnan Žetica, Sat, poezija
Amalija Žižić,
Mjesečar života, poezija
Dušan Opačić,
Šest pesama, poezija
Dušan Radaković,
Tri pesme, poezija
Jelena Bogavac,
Zimski pejzaži, poezija
Marijana Jovelić,
Tri pesme, poezija
Moris Šapaz,
Služba mrtvima, poezija
Nada Crnogorac,
Polarna hladnoća, poezija
Nadija Rebronja,
Krugovi, poezija
Numina Bliss,
Elementi, poezija
Vesna Korać,
Sve i svi, poezija
Zoran M. Mandić,
Princeza i Maza, poezija
Separat: Antologija poezije staroga Meksika
Boris Lazić, Leptiri od opsidijana i žada, poezija
Separat: Robinson Jeffers, Izabrane pjesme, poezija
Separat: Dr Ivan Đurić, Vlast, opozicija, alternativa, ogled
Azemina Bojadžić, Između roda i doma, prikaz
Dragana Beleslijin,
Intimni čin otkrivanja podeljen sa čitaocem, prikaz
Lidija Vukčević,
Neupitnost, esej
Milan Janković,
Frida Kalo, ili "traka oko bombe", fikcionalni esej
Ružica Jovanović,
Književnost pa tek onda njeno proučavanje, esej
Srđan Sandić,
Stakleni zid, prikaz

Broj uredila Vesna Denčić
© by
BKD-BKG 2009.