2006.


Aleksandra Kardum, Ono što sam prešutjela, roman
Bojan Bosiljčić,
Ključ u ruke, proza
Dario Džamonja,
Kuća izlazećeg sunca, proza
Elfrida Matuč - Mahulja,
Čakavski ćakulan, proza
Georgi Gospodinov
, Proza, proza
Laura Barna, Pad, proza
Marlena Petruševa
, Proza, proza
Nikola Stjelja, Priče, proza
Olja Savičević - Ivančević,
Nasmijati psa, proza
Robert Marić,
Tiha noć, proza
Vinko Möderndorfer,
Žena na balkonu, proza
Zoran Spasojević,
Kratke priče, proza

Alen Alispahić, Poezija, poezija
Eduard Pranger,
Magle u guskama, poezija
Mlađan Lazić,
Poezija, poezija

Milica Arnerić,
Poezija, poezija
Nermina Omerbegović,
Poezija, poezija
Željko Perovič,
Samo ostani, poezija

Aleksandar Šajin, Novi projekat BKG - Transversala, transversala
Ferida Duraković,
Umro je kao pisac u Sarajevu - Dario Džamonja, esej
Jovanka Uljarević,
Pisanje bez predumišljaja - Olja Savičević Ivančević, esej
Sead Vrana,
Potaknuto sevdalinkom, esej
Selma Kešetović,
Bosanskohercegovački film o vještici, esej

Pomozite štampanje Balkanskog književnog glasnika: kupite sebi ili svojim prijateljima neku potpuno nepotrebnu dranguliju sa našim znakom!