Nulti, probni broj BKG,
2005.


U početku bješe riječ – urednička.

Aleksandar Šajin, Igrica sa Borom, drama
Božidar Vasiljević, Proleće kozara Lavrentija, proza
Eduard Pranger,
Rad na crno , proza
Elfrida Matuč - Mahulja,
Priče, proza
Igor Isakovski,
Plivanje po prašini, proza
Petar Lazić
, Tako je govorio Pitagora, proza
Rade Jarak
, Sentimentalni roman o odrastanju, proza
Roman Simić, Apaurin, proza
Vasa Pavković,
Kao kad neko lupi vratima, proza
Zoran Ilić
, Kratke priče, proza
Zoran Bognar,
Poetika mase iliti jeftina zabava za dokona jutra, proza

Dušan Gojkov, Nobel, poezija
Elfrida Matuč - Mahulja,
Poezija, poezija
Ivana Premužić,
Pjesme, poezija
Saša Jelenković,
Elpenorova nestrpljenja, poezija