МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ВЕЋ УВЕЛО У ПРОЦЕДУРУ ПРЕПОРУКЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА?

Министарство културе и информисања са великим уважавањем примило је препоруке Заштитника грађана у вези са решавањем проблема уплате доп...

Министарство културе и информисања са великим уважавањем примило је препоруке Заштитника грађана у вези са решавањем проблема уплате доприноса за самосталне уметнике и одмах по пријему спровело активности како би у законским роковима обавестило Заштитника о предузетим мерама.

Препоруке Заштитника грађана примљене су 16. марта, а законски рокови у којима Министарство треба да обавести Заштитника о предузетим мерама крећу се од 21 дана до три месеца, у зависности од редног броја препоруке. Од осам препорука које је упутио Заштитник грађана, само једна тачка се односи на законску регулативу за чије спровођење је надлежно Министарство културе и информисања.

Подсећамо да су усвајањем измена и допуна Закона о култури створени сви неопходни услови да се проблем статуса самосталних уметника реши на системски начин.

На основу Члана 62. став 2. Закона о култури, министар је дужан да у року од шест месеци од дана усвајања закона донесе подзаконска акта, у овом случају правилник, којима се ближе уређује статус самосталних уметника, и то на основу.предлога самих репрезентативних удружења, како то закон и налаже.

Министарство културе и информисања очекује да ће репрезентативна удружења испунити своју обавезу и у законском року доставити Министарству предлог правилника којим се регулише статус самосталних уметника.     

Подсећамо и да Министарство културе и информисања није надлежно за спровођење Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, али да, без обзира на ту чињеницу, има веома активну улогу у решавању проблема уплате заосталих доприноса и да је организовало низ сусрета представника репрезентативних удружења, локалних самоуправа, Министарства финансија и Пореске управе, како би се у што краћем року пронашло решење.

Povezani članci

zaštitnik građana 746956134387666365

Popularno

Novo

BKG

Pretplatite se besplatno

item