Spametni ljudi: Na kajkavce se ne bo več gledalo sam kak na tutleke, kmete, tetece, kumeke

Tak je bilo i negdi tam hiljado osemsto tridesti petoga leta, dok so Ludwig Gaj i njegovi pajdaši, večinom itak kajkavci, rejšili ka bo ...

Tak je bilo i negdi tam hiljado osemsto tridesti petoga leta, dok so Ludwig Gaj i njegovi pajdaši, večinom itak kajkavci, rejšili ka bo temel novoga književnoga jazika štokavski. Ve je nej tuliko važno ka so se oni to najbrš dogovorili na švapskomo

Či spametne lude pitate štera je razlika med dijalektom i jazikom, rekli bodo: - Jazik je dijalekt šteri ima vojsko i mornarico.

Či pa poglednemo nazoj na povijest hrvatskoga jazika, moremo reči i ka je negda-negda dosti meti i čist malo sreče, a to malo sreče vam dojde kak mala pajdašija fejst zagriženih ludi.

Tak je bilo i negdi tam hiljado osemsto tridesti petoga leta, dok so Ludwig Gaj i njegovi pajdaši, večinom itak kajkavci, rejšili ka bo temel novoga književnoga jazika štokavski. Ve je nej tuliko važno ka so se oni to najbrš dogovorili na švapskomo, niti ka su se nej vsi oni rom tak dobro razmili v štokavski. Važno je ka književnuga jazika, šteri potli more postati i štandardni, moči napraviti i bez vojske.

Dok se država rastejpala

Moči, či imaš tiskaro, lude ka se znajo malo porinuti v inštitucijaj, lude šteri znajo pisati i lude šteri se razmijo v jazik. Treba zmišluvati nove reči, treba nekše regule zmisliti. Je, pa je nej to sam tak. Sam treba hapiti i nej motiku f kuruzo hititi či se odma ne prijme, či tu pa tam f kmicu vritneš.

Jo sem, rečemo, nej od onih šteri klejejo Ludwiga, kak je sam prosneti biu ka je fkanio kajkavce. Niti ne spadam v one ka gledijo njega i njegove kaj da so krivi za to ka so se ludi klali dok se bivša država rastejpala, jer so najpredi šteli napravili jazika šteroga bodo pisali vsi od Slovenije do Makedonije. Jampot sem zišo človeka šteri mi je reko: - Ljudevit Gaj bio je najveći jugonostalgičar.

Školani človik je biu, morti se je malo zabunijo, ali čuda ludi pri nas valda nemre drugač, nego o semo kaj je ve i o semo kaj je negda bilo, misliti kaj da raste vum z druge polovice minuloga stoletja. Jano vrejme ide nazoj, proti nuli, pa onda bogec Ludwig ima Heimweh za Jugoslavijom, drugo vrejme pa ide naprej. Ali i toto vrejme ka nas žene naprej, ono kaj da nas ne pusti vum z furt janoga te istoga koca. Saki pot dok velim neka ka zapraf mislim, dobim bor janoga pajdaša i bor janoga neprijatela, z čistam krivoga razloga. Dok rečem ka so ilirci prvo šteli napraviti jazika z šterim bi se spominali vsi južni Slaveni, onda sem valda partizan. Dok pa velim ka mi denes govorimo i pišemo z hrvatskim jazikom, nej pa z nekšim ceplenim, i ka mi je to niti malo nej krivo, onda sem valda ustaša. A bormeš sem rođeni hiljado devetsto sedemdeset i devetoga leta, sam ka bote znali.

Jo, rečemo, opče ne krivim Ludwiga i jegove. Političaraj takitak čuda toga i den-denes preglednemo čez prste. Negda si mislim, morti bi i jo tak napravijo kak i oni. Trelo je unda misliti na jazik šteroga bodo mogli govoriti vsi od Međimurja do Cavtata i ka se ne zameriš niti Slavoncaj, niti pa Dalmatincaj.

Čudna rodbina z bregov

Morti se hudo ve potli sega vidi ka je lepomo čakavskomo i lepomo kajkavskom ostalo malo toga, kaj da so oni ona čudna rodbina z bregov šterih nas je sram, zato ih ne pustimo kcoj dok nam fini ludi k hiži dojdejo. Niti na televizijo, niti na radijo, niti v novine. A mi nucamo i jano i drugo. Nucamo štandardnoga jazika ka bomo razmili jani druge, nucamo dijalekte ka bomo razmili sami sebe. A nucamo i druge jazike šteri se govorijo pri nas.

I vse je to lepo, ali dok štandardni jazik za hrptom ima svoje inštitucije, ovi drugi bodo se navek morali trdo držati. Ali či bodo se napnoli, unda so Balade Petrice Kerempuha, Velo misto ali pa Gruntovčani nej rekli zadnjo reč. I onda bo morti moči spremeniti , rečemo, ka se na kajkavce na bo več gledalo sam kak na tutleke, kmete, tetece, kumeke i dosta fal delavno snago. Pa nej navek treba vojsko i mornarico meti, moči valda neka i bez rata napraviti. Samo malo sreče treba meti. I malo, zagriženo pajdašijo.

Kristian Novak, Večernji list

Povezani članci

vesti 3474979745286656147

Popularno

Novo

BKG

Pretplatite se besplatno

item